Work list

* Tintomara, 2013 – för flöjt och gitarr. Uruppförd på Musikvalvet, Stockholm i september 2013 av Haga Duo. Stycket utgjorde en del av Haga Duos program under en längre turné till Australien, samma höst. Musiken är inspirerad av Carl Jonas Love Almqvists bok ”Drottningens juvelsmycke”.

* Four Nocturnes, 2011 – för violin och piano. Uruppförda på Edsbergs Slott, Sollentuna, av Sofie Sunnerstam och Bernhard Greter, mars 2012. Detta nattliga verk består av fyra satser; Evening – Midnight – Lucid Dreaming – Dawn. Det är postmodern musik med variation i stil och karaktär, men sammanlänkad av huvudteman som går som en röd tråd genom verket. Durata; 10 min.

* And in sad cypress let me be laid, 2011 – för soloflöjt och röst. Beställd av Chrisopher Lehmann till hans diplomkonsert vid Kungl. Musikhögskolan, juni 2011. Stycket är inspirerat av en text ur Shakespeares Trettondagsafton samt en melodi av Janne Lindstedt, skriven för pjäsen. I mitten av stycket läses Shakespeares text ”Come away, come away death” på engelska eller svenska. Durata; 8 min.

* Magnolia, 2009 – för soloklarinett. Beställd till Emil Jonasons Rising Star-turné (våren 2010). Uruppförande på Gotland Chamber Music Festival, Visby, juli 2009. Durata; 8 min.

* In Memoriam, 2008 – för stråkkvartett / kammarorkester. Uruppfördes på Kungl. Musikhögskolan, mars 2008.  Alternativ version för kammarorkester uruppfördes i Klara Kyrka, Stockholm, mars 2010, under ledning av Emil Eliasson. Durata; 18 min.

* Sånger till Emelie, 2008 – för fl, vln, vla & vlc. Uruppfördes i Sofia Kyrka, Stockholm, december 2008 under en minnesceremoni för Tsunamins offer. Verket består av 10 satser som kan spelas tillsammans eller separat. Durata; 25 min.

* Zars svit, 2008 -  for vln & cl. Beställd av Teaterhögskolan, Stockholm. Uruppfördes september 2008 av Emmy Lindström och Emil Jonason under pjäsen ”Den mörka sidan av solen” av och med Zardasht Rad. Verket består av 4 satser. Durata; 12 min.

* Reflection – When I Turned Myself Inside Out, 2007 – för klarinett & piano.  Beställt till Emil Jonasons diplomkonsert på Nybrokajen 11, Stockholm, maj 2007. Durata; 16 min.

* Nocturne in blue, 2007 – för soloflöjt.  Uruppfördes av Kristin Olsson, Kungl. Musikhögskolan, januari 2007. Durata; 3 min.

* Song About Em, 2006 – för klarinett & kammarorkester / stråkkvartett.  Uruppfördes i maj 2006 i Alfvénsalen, Uppsala av Emil Jonason och Uppsala Kammarstråkar under ledning av Per Andersberg. Durata; 6 min.